English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

معرفی کارشناس


نام : علی
 
نام خانوادگي : اسمخانی
 
سمت : کارشناس امور نظام وظیفه و معافیت تحصیلی
 
تحصيلات : کارشناسی ارشد
 
شماره تماس : 31937130-044
 
شماره داخلی : 121
 
محل خدمت : معاونت آموزشی دانشگاه