English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر آقازاده

قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه

آقای دکتر کامران دهقان

معاون آموزشی دانشگاه

پرفسور دکتر محبی

معاون حقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکتر احمد آقاپور

معاون امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر ملکی نژاد

معاون غذا و داروی دانشگاه

آقای دکتر انتظار مهدی

معاون امور بهداشتی دانشگاه

آقای دکتر حسنی

معاون امور درمان دانشگاه

آقای صاریخان

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

آقای دکتر حجت الاسلام اسم حسینی

رئیس نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری

خانم دکتر نوروزی نیا

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پرفسور دکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی ومعاون آموزش بالینی دانشکده

آقای دکتر جعفری حیدرلو

رئیس دانشکده دندان پزشکی

آقای دکتر حیدری

رئیس دانشکده داروسازی

آقای دکتر متذکر

رئیس دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر خرسندی

رئیس دانشکده بهداشت

آقای دکتر حبیب زاده

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

آقای دکتر تقی زاده افشار

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر ماهوری

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر قادری پاکدل

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

آقای دکتر دیبا

عضو شورای آموزشی دانشگاه

آقای دکتر شهابی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

آقای دکتر خادم وطن

عضو شورای تخصصی فرهنگی، اجتماعی دانشگاه

خانم گوزلی

کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه