بسمه تعالی
فرایند انتخاب واحد

 

  توجه: لطفاً فرآیند انتخاب واحد و ثبت نام را به دقت مطالعه نموده و طبق برنامه اعلام شده در این فرآیند نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

1.مطالعه دقیق آیین نامه [جهت مشاهده آیین نامه کلیک نمایید] [جهت مشاهده تقویم آموزشی ترم تابستانی 97 کلیک نمایید]


2 . تایپ و تکمیل فرمهای شماره یک و دو براساس آیین نامه [جهت مشاهده و دریافت فرم ها کلیک نمایید]


3.تکمیل فیلد های درخواستی و آپلود اسکن فرمهای تکمیل شده یک و دو و فرم شماره سه (ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر) در وب سایت ترم تابستانی ستاد شاهددانشگاه علوم پزشکی ارومیه (حد اکثر تا 1397/04/12 ) [جهت آپلود فرمهای تکمیل شده کلیک نمایید]

***توجه :

*الف . لطفا از آپلود تصاویری که توسط تلفن همراه گرفته شده پرهیز شود زیرا پس از دانلود غیر قابل خواندن می باشد ونهایتا ثبت نام را غیر ممکن می کند.
*ب. فرم شماره یک باید حاوی دو مهر وامضا باشد (دانشکده ودانشگاه ).

 

4 . ارسال اصل فرم های تکمیل شده از طریق پست سفارشی (حد اکثر تا 1397/04/12 ) به آدرس:ارومیه - بلوار رسالت - کوی اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی - معاونت آموزشی - ستاد شاهد و ایثارگران - کد پستی : 5714783734


5. رویت لیست ثبت نام شدگان اولیه دروب سایت ترم تابستانی(1397/04/16 ) [جهت مشاهده لیست ثبت نام اولیه کلیک نمایید]


6.پرداخت شهریه دروس بر اساس مندرجات لیست ثبت نام شدگان اولیه(1397/04/17) [جهت مشاهده دستورالعمل پرداخت شهریه کلیک نمایید]


7.آپلود فیش بانکی وفرم شماره چهار در وب سایت ترم تابستانی ستاد شاهد وایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(1397/04/17 تا 1397/04/19) [جهت آپلود فیش بانکی کلیک نمایید]

***توجه :

*الف . لطفا از آپلود تصاویری که توسط تلفن همراه گرفته شده پرهیز شود زیرا پس از دانلود غیر قابل خواندن می باشد ونهایتا ثبت نام را غیر ممکن می کند.
*ب. اصل فیش های واریزی (آموزشی و اسکان) بصورت حضوری در تاریخ های 1397/04/21 و 1397/04/22 به ستاد شاهد تحویل گردد.


8. رویت لیست ثبت نام شدگان قطعی دروب سایت ترم تابستانی(1397/04/20) [جهت مشاهده لیست ثبت نام شدگان قطعی کلیک نمایید]


9. پذیرش دانشجویان در علوم پزشکی ارومیه روز های پنجشنبه و جمعه1397/04/21 و 1397/04/22


10.شروع کلاسها از روز شنبه 1397/04/23

 

جهت مشاهده برنامه کلاسی و امتحانی کلاسها اینجا کلیک نمایید...


جهت مشاهده برنامه کلاسی و امتحانی کلاسهای گروه دندانپزشکی اینجا کلیک نمایید...


جهت مشاهده برنامه کلاسی و امتحانی کلاسهای گروه داروسازی اینجا کلیک نمایید...