English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

36 برنامه بازآموزی  برای 2862 نفر

کارشناس مسئول واحد آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه عملکرد این واحد را در 9 ماهه اول سال 1397 تشریح کرد.

به نقل از گزارش مریم قلی زاده کارشناس مسئول واحد آموزش مداوم معاونت آموزش دانشگاه   این  واحد در طول 9 ماهه اول سال جاری به منظور صدور مجوز برنامه های ارسالی و تخصیص امتیاز اقدام  به  برگزاری 15جلسه  کمیته تخصصی امتیاز و 7 جلسه کمیته ماده 6 به منظور ارائه عملکرد و دریافت راهکارها و پیشنهادات نموده است . بر اساس گزارش عملکرد 9 ماهه این واحد :

-صدور بیش از 850کارت برای مشمولین عضو سامانه .

-برگزاری بیش از 60 جلسه کاری با مدیران گروه ها ، اعضای هیات علمی و روسای بیمارستان های بخش دولتی و غیر دولتی جهت برگزاری و اجرای برنامه های آموزش مداوم .

-همکاری و هماهنگی با نظام پزشکی های شهرستان های بوکان ، مهاباد،  نقده  ، سلماس ، ماکو و خوی جهت اجرای برنامه در آن شهرستان ها .

-همکاری با انجمن های ارولوژی ، قلب و عروق ، ارتوپدی ، زنان و زایمان ، داخلی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، گفتار درمانی و فیزیو تراپی  جهت برگزاری برنامه ها و ارائه راهکارها  جهت کسب امتیاز و اجرای صحیح برنامه ها

- استفاده از پتانسیل های بیمارستان های خصوصی در جهت ارتقای تعاملات بین بخشی در اجرای برنامه ها.

-ارائه گواهی نهایی بصورت اتوماسیون بمنظور تکریم ارباب رجوع .

لازم به توضیح است طی 9 ماهه اول سالجاری تعداد 36برنامه برای 2862نفر از گروه های مختلف علوم پزشکی اجرا گردیده است.