English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ تير ١٤٠٠

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

راهنماي استفاده از مركز جامع آزمون دانشگاه :

جهت مشاهده راهنماهای استفاده از مرکز جامع اموزش دانشگاه بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:


راهنمای طراحی سئوال


فرمت طراحي سوال


فرمت ورود اطلاعات دانشجويان


فلوچارت غیبت در آزمون های الکترونیکی