English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

با سلام

احتراماً،ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به استحضار کلیه پذیرفته شدگان محترم چهل و نهمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی در سال تحصیلی 1401-1402 می رساند:

جهت ثبت نام در روزهایی که بر اساس رشته پذیرش به شرح ذیل اعلام گردیده است با در دست داشتن مدارک ذیل به معاونت آموزشی، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مراجعه نمایند.

 

تعداد

رشته تحصیلی

تاریخ مراجعه

22 نفر

کودکان، پاتولوژی، جراحی مغز و اعصاب

سه شنبه 29 شهریور ماه 1401

22 نفر

زنان، ارولوژی، قلب و عروق

چهارشنبه 30 شهریور ماه 1401

23 نفر

داخلی، رادیولوژی، داخلی اعصاب

شنبه 2 مهر ماه 1401

26 نفر

بیهوشی،جراحی عمومی، ارتوپدی

دوشنبه 4 مهر ماه 1401

 

لطفا ً جهت تشکیل پرونده اصل و کپی مدارک را به همراه داشته باشید.

تاریخ شروع دوره دستیاران شنبه 9 مهر می باشد.

 


دانشجویان دارای شرایط معافیت تحصیلی، ضمن ارائه برگه ابطال معافیت مقطع قبلی  (دکتر عمومی) بایستی از طریق سایت نظام وظیفه به آدرس: http://epolice.ir   قسمت خدمات اینترنتی نسبت به ثبت اطلاعات جهت صدور معافیت تحصیلی برای مقطع دستیاری تخصصی اقدام نمایند.

فرم هاي موردنياز:

چک لیست مدارک مورد نیاز

فرم شماره1

فرم شماره 2

فرم مشخصات دستیاری

فرم گزینش پزشکی به همراه یک سری کپی از فرم تکمیل شده

نمونه فرم اخذ تعهد محضری بر اساس سهمیه قبولی :

دریافت فرمت سند تعهد محضری و وثیقه ملکی در قالب PDF

دریافت فرمت سند تعهدهای محضری و وثیقه ملکی در قالب WORD

(نکته: در صورتیکه بر روی تلفن های همراه دستیاران محترم برنامه PDF خوان وجود نداشته باشد فایل های سند تعهد محضری که بافرمت PDF می باشند باز نخواهد شد)

از آنجاییکه موارد مطرح شده در این اطلاعیه ثبت نام مربوط به تشکیل پرونده دستیاری در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه می باشد، لذا جهت تشکیل پرونده در معاونت فرهنگی و دانشجویی و دانشکده پزشکی،کپی شناسنامه، کارت ملی،مدارک تحصیلی و عکس اضافی و سایر مدارک به همراه  داشته باشید.

واریز مبلغ یک میلیون ریال معادل 100.000 تومان به شماره حساب 0215253732005 بانک صادرات به نام تمرکز درآمدهای گروه پزشکی دانشگاه از بابت صدور کارت الکترنیکی دانشجویی

آدرس: ارومیه، انتهای خیابان جهاد، جنب اورژانس، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، معاونت آموزشی دانشگاه


لازم به ذکر است که مدارک ضامنین شامل کپی شناسنامه، کارت ملی و آخرین حکم یا فیش حقوقی ضامنین باید به همراه داشته باشند.