English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

شرح وظایف


 امور مربوط به کلیه مکاتبات اداری با توجه به تفویض اختیار و هماهنگی بین واحد ها 
 ثبت نام اينترنتي و پذیرش دانشجویان بر اساس اطلاعات سازمان سنجش و آموزش کشور به تفکیک نيمسال اول و دوم 
 بررسي و چك نمودن كليه پرونده هاي دانشجويان جديد الورود از نظر مدارک ثبت نامی 
 
معرفی و برگزار نمودن امتحانات دستیاری
 امور مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف ترم 
 انجام کلیه اقدامات ویژه دانشجویان انتقالی پس از رسیدن پرونه ها از دانشگاه مبداء 
 انجام امور مربوط به انتقال ، تغییر رشته ، میهمان و ترم تابستانی دانشجویان کلیه رشته ها
 انجام مکاتبات اداری در خصوص دانشجویان میهمان- انتقالی توام با تغییر رشته دانشجویان تمامی رشته ها
 ارسال مدارک تحصیلی دانشجویانی متقاضي انتقالي به دانشگاه مقصد
 ارسال نمرات دانشجويان ميهمان به دانشگاه مبدا
 برنامه ریزی و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه 
 نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی
 نظارت بر امور دانشجویان بورسیه دانشگاه
 برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 برگزاری آزمونهای دوره های دکتری تخصصی رشته های موجود
 جمع آوری و تنظیم و ارسال ظرفیت پذیرش دانشجو برای آزمون کارشناسی ارشد