English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

 با سلام

    احتراماً، طبق اعلام تقویم آموزشی دانشگاه ها ار طرف وزارت متبوع، بدین وسیله تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه به شرح ذیل به حضور اعلام می گردد.

 

-         زمان انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی قبل از  1401 از تاریخ  08/11/1401 لغایت  15/11/1401

-         زمان انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی مهر 1401 از تاریخ  19/11/1401 لغایت  22/11/1401

-         شروع کلاس های دانشجویان ورودی قبل از 1401 از تاریخ  16/11/1401

-         شروع کلاس های دانشجویان ورودی مهر 1401 از تاریخ  23/11/1401

-         زمان حذف و اضافه برای دانشجویان قبل از 1401 از تاریخ 01/12/1401  لغایت  03/12/1401

-         زمان حذف و اضافه برای دانشجویان ورودی مهر 1401 از تاریخ 08/12/1401  لغایت  10/12/1401

-         زمان حذف اضطراری برای تمام دانشجویان از تاریخ 20/02/1402  لغایت  21/02/1402

-         زمان پایان کلاس های تمام دانشجویان تاریخ  24/03/1402

-         زمان امتحانات برای تمام دانشجویان از تاریخ 27/03/1402  لغایت  14/04/1402

ضمناً زمان انتخاب واحد و شروع کلاس دانشجویان ورودی بهمن 1401 طبق برنامه دانشجویان قبل از 1401 خواهد بود.