English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد
اعضای محترم کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1.جناب آقای دکتر رحیم محمودلو
2.جناب آقای دکتر ناصر مسعودی
3.جناب آقای دکتر صابر قلی زاده
4.جناب آقای دکتر احمدرضا افشار
5.جناب آقای دکتر حمیدرضا خلخالی
6.جناب آقای دکتر آرام فیضی
7.جناب آقای دکتر محمد جعفری حیدرلو
8.جناب آقای دکتر حسن ملکی نژاد
9.سرکار خانم دکتر لیلا آلیلو
10.جناب آقای دکتر کمال خادم وطن
11.جناب آقای دکتر علی عیشی
12.سرکار خانم دکتر ماه منیر حقیقی
13.جناب آقای دکتر کامران شاطری
14.جناب آقای دکتر فرهاد بهزادی
15.جناب آقای دکتر حمید رضا مهریار
16.جناب آقای دکتر شهرام خادم وطن
17.سرکار خانم دکتر جمیله امیرزاده
18.جناب آقای دکتر بهلول رحیمی
19.جناب آقای دکتر رسول قره آغاجی
20.جناب آقای دکتر حمیدرضا فرخ اسلاملو
21.سرکار خانم دکتر مریم مصطفوی
22.سرکار خانم دکتر آناهیتا فتحی
23.سرکار خانم دکتر معصومه همتی مسلک پاک