English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

شرایط صدور دانشنامه و مجوز تحویل مدارک تحصیلی


 

 

مدارک لازم: جهت صدور دانشنامه، مجوز تحويل مدرک و ريزنمرات

O اصل و کپی گواهی پايان يا معاف از طرح نیروی انسانی (برای رشته هايی که طرح الزامی می باشد)

O اصل و کپی کارت پايان يا معاف از خدمت نظام وظیفه (برای آقايان)

O اصل و کپی پروانه دائم برای رشته های پروانه دار (پزشکی- دندانپزشکی- داروسازی- دکتری علوم آزمايشگاهی و مامايی)

O اصل تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان برای هر مقطع (از معاونت امور دانشجويی 04431937265)

O اصل گواهی انجام کار در داخل کشور (بعد از فارغ التحصیلی- با ذکر شماره بیمه- مشخص نمودن تاريخ دقيق شروع، پايان کار و تمام وقت و نیمه وقت بودن آن) با قید استفاده یا عدم استفاده از ماموریت آموزشی و بورسیه

تبصره 1: گواهی طول دوره رزيدنتی از دانشگاه محل تحصیل و مشخص نمودن زمان شروع و پايان ضريب K برای متخصصين که متقاضی دریافت دانشنامه مقطع عمومی می باشند.

تبصره 2: گواهی اشتغال در مراکز خصوصی درمانی به علت ارتباط موضوع بايد به تائید معاونت درمان يا معاونت غذاو دارو برسد. و مشخص نمودن تمام وقت و نیمه وقت بودن آن

تبصره 3: گواهی اشتغال در بخش خصوص با اخذ تائیديه بيمه مبنی بر مدت کسر بيمه

O اعاده اصل گواهينامه موقت پایان تحصیلات (در صورتی که صادر شده باشد)

O اصل و کپی دانشنامه پایان تحصیلات مقاطع قبلی و مجوز تحویل مدارک (برای دانش آموختگان با مقاطع ناپيوسته)

O اصل و کپی گواهی پایان تعهدات تخصصی ضريب K  از معاونت درمان وزارت متبوع و گواهی از محل کار که به استناد آن تعهدات تخصصی به پایان رسیده است. (مقطع تخصص)

O  اصل و تصوير کارت ملی و شناسنامه         

O تمبر دولتی هزار تومانی برای هر مقطع یک عدد

O کارکنان نظامی بايستی حتما در گواهی کار از محل خدمت با ذکر تاريخ عضویت رسمی و قيد جمله نامبرده کلیه تعهدات خود را به نیروی مربوطه انجام و تحویل دانشنامه و مدارک تحصیلی به نامبردگان بلامانع بوده و مشخص نمودن بورسیه یا عدم آن در گواهی مربوطه

O عکس برای هر مقطع يک قطعه 4*3

لازم به توضیح می باشد:

- دانشنامه و سایر مدارک به شخص دانش آموخته یا وکیل محضری. تحويل داده خواهد شد.

- به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- چنانچه بعد از فارغ التحصیلی در رشته فوق الذکر، ادامه تحصیل نموده اید نام رشته و زمان شروع و پایان آن به کارشناس اطلاع و در کاغذی قید گردد.

شماره تماس کارشناس صدور دانشنامه و ریزنمرات (خانم دهقان):04431937240

آدرس وب سایت http:// edu.umsu.ac.ir صدور مجوز و دانشنامه پایان تحصیلات

 

 

نحوه خريد تعهدات آموزش رايگان

دستور العمل اجرايي صدور مجوز تحويل مدرك

آيين نامه صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي به دانش آموختگان

دریافت فایل استشهاد محلی و تعهد نامه