English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

1- سرکار خانم دکتر آناهیتا فتحی

2- سرکار خانم دکتر لیلا برقی

3-سرکار خانم دکتر آذین جهانگیری