English   فارسي     امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه‌­های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است

Mission and vision (رسالت و دیدگاه):
رویکرد اصلی این واحد، توسعه و ترویج پژوهش­‌هایی است که منجر به تغییرات مثبت در شرایط و محیط آموزش شود.

Objectives (اهداف):

هدف غایی فعالیت های این واحد ارتقاء کمی و کیفی فعالیت­‌های پژوهشی در زمینه‌ی آموزش است

Strategies (راهبردها):

-         گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش­

-         هدفمند کردن تحقیقات آموزشی

-         ارائه مشاوره­‌های پژوهشی

Tactics (راهکارها):

-         شناسایی و کشف مشکلات آموزشی

-         تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با آموزش

-         تولید و انتقال دانش مربوط به حیطه آموزش

-         انجام مطالعات و بررسی های بنیادی کاربردی در زمینه آموزش

-         انتشار، تآلیف و ترجمه در زمینه آموزش

-         ارائه خدمات مشاوره ای به اساتید و مربیان آموزشی

-         بستر­سازی تصمیم­‌گیری­‌های آموزشی با استفاده از نتایج طرح­‌های کاربردی