English   فارسي     امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

برنامه های واحد پژوهش در آموزش :

  • تشکیل کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  • نیازسنجی و به‌­روز­رسانی اولویت‌­های پژوهش در آموزش
  • افزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه‌­ی پژوهش در آموزش پزشکی
  • برگزاری کارگاه­‌ها با هدف ارتقاء مهارت­های پژوهشی اساتید و دانشجویان با همکاری واحد توانمندسازی
  • استفاده­ی همه جانبه از فناوری اطلاعات (IT) به منظور رشد و ارتقای مهارت­‌های پژوهش در آموزش و بویژه ترویج روش‌­های نوین یاددهی یادگیری
  • هدایت برخی از پایان­نامه‌­ها به موضوعات حوزه‌­ی آموزش پزشکی
  • گسترش آموزش مجازی با هدف ارتقای سطح فرایندهای آموزشی و تأکید بر تولید محصولات آموزشی نوین
  • جذب برخی از گرنت­‌های پژوهشی
  • برنامه ریزی و سامان دهی ژورنال کلاب با هدف بررسی نظام مند پژوهش های انجام شده در حوزه آموزش
  • تعیین و پیشنهاد سیاست های تشویقی برای مجریان طرح های پژوهشی مرتبط با آموزش