21:42:12 - 30 خرداد 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

میز خدمت الکترونیک
لینک های پر کاربرد

آخرین اخبار آرشیو
اطلاع رسانی اولین مدرسه تابستانی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موضوع فناوری های آموزشی عملی، نوین و کاربردی در یادگیری علوم پزشکی
مدیر امور آموزشی دانشگاه

اطلاع رسانی اولین مدرسه تابستانی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موضوع فناوری های آموزشی عملی، نوین و کاربردی در یادگیری علوم پزشکی

03/03/30

اطلاع رسانی اولین مدرسه تابستانی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موضوع فناوری های آموزشی عملی، نوین و کاربردی در یادگیری علوم پزشکی


تمدید مهلت ثبت نام ترم تابستان 1403
مدیر امور آموزشی دانشگاه

تمدید مهلت ثبت نام ترم تابستان 1403

03/03/30

تمدید مهلت ثبت نام ترم تابستان 1403


زمانبندی سامانه نقل و انتقالات دستیار رشته های تخصصی بالینی نیمسال اول 1403
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

زمانبندی سامانه نقل و انتقالات دستیار رشته های تخصصی بالینی نیمسال اول 1403

03/03/30

زمانبندی سامانه نقل و انتقالات دستیار رشته های تخصصی بالینی نیمسال اول 1403


حضور دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در رتبه بندی جهانی شانگهای
معاون آموزشی دانشگاه

حضور دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در رتبه بندی جهانی شانگهای

03/03/30

حضور دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در رتبه بندی جهانی شانگهای


جشنواره ملی تجارب برتر پاسخگویی اجتماعی در نظام سلامت
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

جشنواره ملی تجارب برتر پاسخگویی اجتماعی در نظام سلامت

03/03/28

جشنواره ملی تجارب برتر پاسخگویی اجتماعی در نظام سلامت


فراخوان ارسال مقاله در مجله آموزش و اخلاق در پرستاری
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

فراخوان ارسال مقاله در مجله آموزش و اخلاق در پرستاری

03/03/28

فراخوان ارسال مقاله در مجله آموزش و اخلاق در پرستاری


برگزاری جلسه بحث و بررسی جایگاه و شرح وظایف دفاتر توسعه در دانشکده پیراپزشکی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری جلسه بحث و بررسی جایگاه و شرح وظایف دفاتر توسعه در دانشکده پیراپزشکی

03/03/23

برگزاری جلسه بحث و بررسی جایگاه و شرح وظایف دفاتر توسعه (دانشکده پیراپزشکی)


تنظیمات قالب