12:26:03 - 28 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

میز خدمت الکترونیک
لینک های پر کاربرد

آخرین اخبار آرشیو
برگزاری چهارمین جلسه کمیته پژوهش در آموزش
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری چهارمین جلسه کمیته پژوهش در آموزش

03/04/24

چهارمین جلسه کمیته پژوهش در آموزش سال 1403 مورخ 23/4/1403 از ساعت 11 الی 13 برگزار شد


سمینار سراسری بازی و بازی وارسازی در آموزش علوم پزشکی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

سمینار سراسری بازی و بازی وارسازی در آموزش علوم پزشکی

03/04/24

سمینار سراسری بازی و بازی وارسازی در آموزش علوم پزشکی


برنامه توانمند سازی آموزشی و پژوهشی مجازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برنامه توانمند سازی آموزشی و پژوهشی مجازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

03/04/24

برنامه توانمند سازی آموزشی و پژوهشی مجازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان


هفتمین جلسه کمیته تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1403
مدیر امور هیات علمی دانشگاه

هفتمین جلسه کمیته تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1403

03/04/23

هفتمین جلسه کمیته تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1403


مرحله اول شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مرحله اول شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور

03/04/20

مرحله اول شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور


برگزاری جشنواره تجربیات موفق توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
معاون آموزشی دانشگاه

برگزاری جشنواره تجربیات موفق توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز

03/04/20

برگزاری جشنواره تجربیات موفق توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز


برگزاری همایش سراسری مجازی کارنامه اجتماعی سلامت
مدیر امور آموزشی دانشگاه

برگزاری همایش سراسری مجازی کارنامه اجتماعی سلامت

03/04/18

برگزاری همایش سراسری مجازی کارنامه اجتماعی سلامت


تنظیمات قالب