14:48:41 - 27 خرداد 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
تسلیت شهادت خادمان دلسوز امت
معاون آموزشی دانشگاه

تسلیت شهادت خادمان دلسوز امت

من الْمؤْمنین رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اللّه علیْه فمنْهمْ منْ قضىٰ نحْبه ومنْهمْ منْ ینْتظر وما بدّلوا تبْدیلًا (سوره احزاب آیه 23 )

همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور

همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با بیست و پنجمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور و کمیته دانشجویی مرکزی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت در برگزاری رویداد جانبی کنگره با عنوان "جشنواره علم و هنرآرتمیا"

تنظیمات قالب