15:00:57 - 27 خرداد 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
دومین جشنواره آموزش، دانشجو و استاد
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دومین جشنواره آموزش، دانشجو و استاد

معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ارومیه با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار می کند: دومین جشنواره آموزش، دانشجو و استاد روز پنجشنبه 3 خرداد 1403

تنظیمات قالب