08:13:19 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر  رحیم محمودلو

 
 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکترصابر قلیزاده

 
 

مدیر امور آموزشی دانشگاه

آقای دکتر عادل محمدزاده

 
 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم دکتر شاهصنم  غیبی

 
 

مدیرمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

خانم دکتر شیوا قلیزاده

 
 

مدیر پردیس خودگردان دانشگاه

آقای دکتریوسف رسمی

 
 

مدیرامور تحقیقات دانشگاه

آقای دکتر یوسف محمدپور

 
 

معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکترتوحید کرمی

 
 

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکترآیسان غزنوی

 
 

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

خانم دکترمریم اللهیاری

 
 

معاون آموزشی دانشکده پرستاری

خانم دکتر مولود رادفر

 
 

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر رامین سعادتیان

 
 

معاون آموزشی دانشکده  بهداشت

آقای دکترمحمد حاج آقا زاده

 
 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

خانم دکتر رعنا حسینی

 
 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

آقای دکتر یوسف  حقیقی مقدم

 
 

رئیس مرکز آزمونهای الکترونیک دانشگاه

آقای دکتر بهمن علی نژاد

 
 

معاون مدیرامور آموزشی دانشگاه

آقای علی بنی آدم

 
 

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم سهیلا مهربانی

تنظیمات قالب