08:03:18 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای کمیته ترفیع پایه دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتررحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر صابر قلی زاده

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

خانم دکتر لیلا آلیلو

مدیر امور هیات علمی

آقای دکتر عادل محمدزاده

مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم دکتر شاهصنم غیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم دکتر شیوا قلی زاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای دکترمحمد مجیدی

رئیس دانشکده پزشکی

آقای دکتر سالار پیاهو

رئیس دانشکده  دندانپزشکی

آقای دکتر عبدالله قاسمیان

رئیس دانشکده داروسازی

آقای دکتر آرام فیضی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

اقای دکتر حمیدرضا خلخالی

رئیس دانشکده بهداشت

آقای دکتر احد زینالی

رئیس دانشکده پیراپزشکی

خانم رویا گودرزی

کارشناس ترفیع پایه اساتید

 

تنظیمات قالب