06:30:49 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
رشته تاریخ تصویب رشته تاریخ تصویب رشته تاریخ تصویب
اپیدمیولوژی

99/04/08

اخلاق پزشکی 97/04/24 ارتوز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی)

99/11/26

اقتصاد سلامت 87/05/06 آمار زیستی

85/10/09

جدول تقلیل  برنامه

آینده پژوهی سلامت 95/12/14
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (آموزش بهداشت)

97/09/18

آموزش پزشکی 86/12/11 انفورماتیک پزشکی 88/05/20
انگل شناسی پزشکی

1401/08/29

ایمنی شناسی پزشکی

1400/09/23

بافت شناسی پزشکی 75/09/11
باکتری شناسی پزشکی

91/04/19

جدول تقلیل برنامه

بهداشت باروری 83/09/07 بهداشت حرفه‌‌ای و ایمنی کار (بهداشت حرفه‌ای)

1401/05/03

مهندسی بهداشت محیط (بهداشت محیط) 97/04/24 بینایی سنجی

91/12/08

جدول تقلیل برنامه

بیوشیمی بالینی 97/12/12
بیولوژی تولیدمثل

94/07/05

جدول تقلیل برنامه

پرستاری 95/12/14 پروتئومیکس کاربردی 87/05/06
پزشکی مولکولی

92/10/15

جدول تقلیل برنامه

تاریخ علوم پزشکی 91/04/19 توکسین‌های میکروبی 89/03/09
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها (حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین)

99/08/18

روانشناسی بالینی 91/08/01 روانشناسی نظامی 88/02/22
زیست فناوری پزشکی

91/12/08

جدول تقلیل برنامه

ژنتیک پزشکی

99/08/18

سالمند شناسی 88/05/20
سلامت در بلایا و فوریت ها

97/04/24

سلامت و رفاه اجتماعی 89/03/09 سیاستگذاری سلامت 97/12/12
سیاستهای غذا و تغذیه

91/12/08

شنوایی شناسی 86/12/11 طب سنتی ایرانی

1402/04/06

علوم آزمایشگاهی

67/11/16

علوم اعصاب 96/11/01 علوم تشریحی 96/11/01
علوم تغذیه 97/12/12 علوم سلولی کاربردی 96/03/16 علوم و صنایع غذایی

87/05/06

جدول تقلیل برنامه

فارماکولوژی پزشکی (فارماکولوژی)

97/04/24

فرآورده‌های بیولوژیک 71/01/23 فیزیک پزشکی 94/07/05
فیزیوتراپی

1400/05/10

فیزیولوژی پزشکی (فیزیولوژی)

1400/03/11

فیزیولوژی ورزش

88/05/20

جدول تقلیل برنامه

قارچ شناسی

1400/03/11

کار درمانی

99/08/18

کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

89/03/09

جدول تقلیل برنامه

گفتار درمانی

1400/09/23

مددکاری اجتماعی 82/12/23 مدیریت اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی) 91/04/19
مطالعات اعتیاد 99/04/08 مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت 91/12/08 مشاوره توانبخشی 89/12/07
مهندسی پزشکی (رباتیک پزشکی) 91/12/08 مهندسی بافت 96/03/16 مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 87/11/05
ویروس شناسی پزشکی 95/03/09 نانوفناوری پزشکی 98/09/10 خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون(هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون)

93/12/11

جدول تقلیل  برنامه

ارگونومی 93/10/14 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

1402/04/06

علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی (تصویربرداری سلولی مولکولی و تصویربرداری عصبی) 

92/03/25
مامایی 94/10/20 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 

 94/03/17

جدول تقلیل برنامه

زیست پزشکی سامانه ای   94/10/20
فیزیولوژی هوافضا 97/04/24 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی  98/04/23 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی (برنامه‌ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی)   96/11/01
طب سوزنی 96/3/16 علوم بیومدیکال مقایسه‌ای 97/04/24 هوش مصنوعی در علوم پزشکی 99/04/08
           
تنظیمات قالب