07:00:26 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تاریخچه تربیت دانشجوی پزشکی و پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشکده پزشکی ارومیه به عنوان قدیمی ترین دانشگاه علوم پزشکی نوین ایران است که توسط دکتر جوزف کاکران در سال ۱۸۷۸ میلادی میلادی مصادف با ۱۲۵۷ شمسی موسس اولین مدرسه طب ایران در ارومیه احداث گردید و با پذیرش ۲۷ دانشجو شروع و قدمت آن به بیش از یک قرن باز می گردد.
پذیرش دانشجوی پزشکی در ارومیه پس از تاسیس دانشکده پزشکی دانشگاه ارومیه در سال 1356 از سر گرفته شد و این دانشکده تا سال 1365 در مجموعه دانشگاه ارومیه بود ولی در این سال با تصویب هیات وزیران، دانشگاه های علوم پزشکی از مجموعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی منفک شده و با نام دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به فعالیت پرداختند و در همان سال، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی تاسیس شد.
در زمینه آموزش پرستاری نیز، در سال  1294  اولین آموزشگاه پرستاری کشور تاسیس شد و دانشجو پذیرفت و در سال 1355 با نام آموزشکده پرستاری ادامه کار داد. از سال 1360 با عنوان مجتمع پرستاری و آموزشکده بهداشت دانشجو پذیرفت تا سال 1366 با عنوان دانشکده پرستاری و مامایی در قالب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه قرار گرفت.

تنظیمات قالب