07:02:18 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

رسالت مدیریت امورهیات علمی:

این مدیریت یکی از زیر مجموعه های معاونت آموزشی دانشگاه و مستقر در ستاد دانشگاه می باشد که در راستای تجمیع ،تسهیل و ساماندهی امور مرتبط با اعضای محترم هیات علمی بنا نهاده شده است.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب