08:12:36 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف:

نظارت بر امورات رفاهی و تربیت  بدنی امورهیات علمی ، انجام امورات  پرداخت تسهیلات بانکی امور هیات علمی ، امورات مربوط به اسکان و استفاده از زائرسرا و مامور سرا و پانسیونهای اعضای هیات علمی ، امورات مربوط به خدمات بیمه تکمیلی اعضای هیات علمی

تنظیمات قالب