06:16:20 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

در راستای اجرای مصوبات هیات امناء و اصلاحیه ماده 12 آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مورخ 13/4/1397  ، به منظور ایجاد رضایت مندی در اعضای هیات علمی و جذب و بکارگیری نیروهای متخصص آموزشی، شیوه نامه صدور مجوزهای مطب، تاسیس آزمایشگاه و مسئول فنی داروخانه ها، ویژه اعضای هیات علمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  تدوین و اجرا گردید.

تنظیمات قالب