07:59:27 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

            

  • نام و نام خانوادگی:محمدطاهر ابن عباس
  • سمت: مسئول دبیرخانه معاونت آموزشی
  • تحصیلات :  فوق دیپلم
  • پست الکترونیکی: EDU@gmail.com
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ساختمان معاونت آموزشی
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن مستقیم: 32235070 -044
  • شماره تلفن داخلی: 04431937219
  • دورنگار: 044-31937219
تنظیمات قالب