06:28:52 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معاونین آموزشی پیشین دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

بازه زمانی

دکتر کامران دهقان

1398-1400

پروفسور محمدرضا محمدی فلاح

1398-1395

دکتر خدیجه مخدومی

1393-1395

پروفسور عیسی عبدی راد

1390-1393

دکتر سید جواد موسوی

1385-1390

دکتر خدیجه مخدومی

1381-1385

دکترنادر پاشاپور

1375-1381

 جلال عباس زاده

1365-1375

تنظیمات قالب