07:05:25 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای محترم هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  

جناب آقای دکتر محمد امین ولی زاد حسنلوئی

جناب آقای دکتر رحیم محمود لو

جناب آقای دکتر صابر قلی زاده

جناب آقای دکتر ناصر مسعودی

جناب آقای دکتر احمدرضا افشار

جناب آقای دکتر کمال خادم وطن

جناب آقای دکتر بهلول رحیمی

جناب آقای دکتر حمیدرضا خلخالی

جناب آقای دکتر شاه صنم غیبی

جناب آقای دکتر علی عیشی

جناب آقای دکتر علیرضا ماهوری

جناب آقای دکتر میرحسین سیدمحمدزاده

جناب آقای دکتر افشین محمدی

جناب آقای دکتر طاهره بهروزی لک

جناب آقای دکتر کامران دهقان

جناب آقای دکتر آرام فیضی

جناب آقای دکتر عبدالله قاسمیان

جناب آقای دکتر احد زینالی

 جناب آقای دکتر رضا ثمره ای

 جناب آقای دکتر محمدرضا پاشایی

جناب آقای دکتر حسین حبیب زاده

تنظیمات قالب