06:19:32 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

عضای محترم کمیته تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

اسامی اعضای کمیته تخصصی دانشگاه:

جناب آقای دکتر رحیم محمودلو

جناب آقای دکتر وحید حسین پور

جناب آقای دکتر صابر قلی زاده

جناب آقای دکتر ناصر مسعودی

جناب آقای دکتر رسول بیدل نیکو

سرکار خانم دکتر لیلا آلیلو

جناب آقای دکتر کمال خادم وطن

جناب آقای دکتر احمدرضا افشلر

جناب آقای دکتر حمیدرضا خلخالی

جناب آقای دکتر آرام فیضی

جناب آقای دکتر احد زینالی

سرکار خانم دکتر ماه منیر حقیقی

جناب آقای دکتر فرهاد بهزادی

جناب آاقای دکتر محمدرضا دهقانی

جناب آقای دکتر شهرام خادم وطن

سرکار خانم دکتر جمیله امیرزاده

جناب آاقای دکتر بهلول رحیمی

جناب آقای دکتر سامان فرشید

جناب آقای دکتر امیر محمدی

جناب آاقای دکتر حمید حسین پور

جناب آقای دکتر آرش موسی الرضایی

جناب آقای دکتر سالار پیاهو

جناب آقای دکتر هادی عباسیان

سرکار خانم دکتر نازلی کرمی

سرکار خانم دکتر آیسان غزنوی

جنابآقای دکتر بابک چوبی انزلی

سرکار خانم دکتر شبنم وظیفه خواه

جناب آقای دکتر یوسف محمدپور

 

تنظیمات قالب