16:34:12 - 27 خرداد 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

عضای محترم کمیته تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جناب آقای دکتر رحیم محمودلو
جناب آقای دکتر صابر قلیزاده
جناب آقای دکتر ناصر مسعودی
جناب آقای دکتر کمال خادم وطن
جناب آقای دکتر احمدرضا افشار
جناب آقای دکتر علی عیشی
سرکار خانم دکتر ماه منیر حقیقی
جناب آقای دکتر کامران شاطری
جناب آقای دکتر فرهاد بهزادی
جناب آقای دکتر حمیدرضا مهریار
جناب آقای دکتر شهرام خادم وطن
جناب آقای دکتر حمیدرضا خلخالی
سرکار خانم دکتر جمیله امیرزاده
جناب آقای دکتر بهلول رحیمی
جناب آقای دکتر رسول قره آغاجی
جناب آقای دکتر حمیدرضا فرخ اسلاملو
سرکار خانم دکتر مریم مصطفوی
جناب آقای دکتر محمد جعفری حیدرلو
سرکار خانم دکتر آناهیتا فتحی
جناب آقای دکتر حسن ملکی نژاد
سرکار خانم دکتر معصومه همتی مسلک پاک
جناب آقای دکتر آرام فیضی
سرکار خانم دکتر لیلا آلیلو

تنظیمات قالب