06:07:41 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای کمیته مجوز مطب، تاسیس آزمایشگاه ها و مسئول فنی داروخانه های دانشگاه

ویژه استادیاران دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمدامین ولیزاد

ریاست دانشگاه

آقای دکتر وحید حسین پور

مشاور عالی ریاست دانشگاه

آقای علی اکبر شبانی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه

آقای دکتررحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر ناصر مسعودی

معاون امور درمان دانشگاه

آقای دکتر هادی عباسیان

معاون غذا و داروی دانشگاه

آقای دکتر صابر قلی زاده

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

تنظیمات قالب