06:58:09 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 • نام و نام خانوادگی:دکتر کمال خادم وطن
 • سمت: دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه- عضو هیئت علمی دانشگاه
 • مرتبه: استاد
 • تحصیلات :  متخصص قلب و عروق – فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • پست الکترونیکی: aliluleyla@gmail.com
 • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ساختمان معاونت آموزشی مدیریت امور هیات علمی
 • کدپستی:  5714783734
 • شماره تلفن مستقیم: 32235070 -044
 • شماره تلفن داخلی: 04431937320
 • دورنگار: 044-31937219
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب