06:23:32 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی:دکتر لیلا آلیلو
  • سمت: مدیر امور هیات علمی دانشگاه- عضو هیئت علمی دانشگاه
  • مرتبه: دانشیار
  • تحصیلات :  دکتری تخصصی آموزش پرستاری
  • پست الکترونیکی: aliluleyla@gmail.com
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ساختمان معاونت آموزشی مدیریت امور هیات علمی
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن مستقیم: 04431937421
  • شماره تلفن داخلی: 421
  • دورنگار: 32240655
تنظیمات قالب