08:14:20 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

        

  •    نام و نام خانوادگی:دکتر عادل محمدزاده
  • سمت: مدیر امور آموزشی دانشگاه- عضو هیئت علمی دانشگاه
  •    مرتبه: استادیار ایمنی شناسی پزشکی
  •    تحصیلات : دکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی‌شناسی (ایمونولوژی)
  • پست الکترونیکی: Edu@gmail.com
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن مستقیم: 044-32237399
  • شماره تلفن داخلی: 044-31937219
  •     دورنگار:  04431937219
تنظیمات قالب