06:49:33 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی مرکز آموزش مجازی دانشگاه

نام ونام خانوادگی: دکتر سکینه آقازاده

سمت: رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاه

تحصیلات: دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

شماره تماس: 31937321-044

آدرس پست الکترونیک: :

  Email:Aghazadeh.s@umsu.ac.ir

Email: aghazadehnasrin@gmail.com

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: صفوری صادق زاده

سمت: کارشناس مسئول مرکز آموزش مجازی دانشگاه، ادمین سامانه نوید واسکای روم

تحصیلات: ارشد تکنولوژی آموزشی

 

 

نام ونام خانوادگی: نویسا عباسی

سمت: کارشناس مرکز آموزش مجازی دانشگاه

تحصیلات: ارشد HIT

 

تنظیمات قالب