06:05:36 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی:دکتر رحیم محمودلو
  • سمت: معاون آموزشی دانشگاه- عضو هیئت علمی دانشگاه
  • مرتبه: استاد
  • تحصیلات : فوق تخصص جراحی توراکس
  • پست الکترونیکی: mahmodlou@gmail.com
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن مستقیم: 044-32237399
  • شماره تلفن داخلی: 044-31937219
  • دورنگار: 044-31937219
تنظیمات قالب