17:03:17 - 22 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ارتقا عمودی اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی : الناز بستانجی

مدرک تحصیلی :کارشناسی

پست سازمانی :کارشناس ارتقا عمودی اعضای هیات علمی

تلفن :31937132

فایل ها

تنظیمات قالب