08:10:42 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی کارشناس کارگزینی کادر هیئت علمی

 نام و نام خانوادگی :   سید یاسین خلیلی   
مدرک تحصیلی :  لیسانس

سمت: کارگزین هیئت علمی
تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی

شمار ه تلفن :   31937424 044 

تنظیمات قالب