08:13:41 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

با سلام

احتراما به استحضار می رساند

**  لینک سامانه جهت بررسی توسط کارشناسان :https://gu.behdasht.gov.ir/

به اطلاع می رساند سامانه انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت نیسمال دوم سال 1402 - 1403 طبق جدول زمانبندی ذیل فعال می باشد دریافت نامه لذا خواهشمند است اطلاع رسانی مطلوب از طریق وب گاه اینترنتی و تابلو های اعلانات دانشگاه به دانشجویان انجام گیرد.
جهت ثبت درخواست های میهمانی و انتقال توسط دانشجویان آدرس های اینترنتی زیر به دانشجویان اعلام گردد:
**  سامانه درخواست میهمانی دانشجویان:  http://guest.behdasht.gov.ir
**  سامانه درخواست انتقالی دانشجویان:  http://transmission.behdasht.gov.ir
در صورت ثبت درخواست انتقالی، فرم ثبت درخواست میهمانی توسط دانشجو تکمیل گردد تا در صورت عدم موافقت با انتقالی امکان موافقت با میهمانی در صورت لزوم وجود داشته باشد.
با توجه به جدا بودن فرم های میهمانی و انتقال که به صورت مجزا بررسی می گردد هیچ دانشگاهی مجاز نمی باشد که در بررسی درخواست انتقال، موافقت خود را  با قید توضیح
موافقت با میهمانی ثبت نماید.
به اطلاع می رساند سامانه انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت نیسمال دوم سال 1402 - 1403 طبق جدول زمانبندی ذیل فعال می باشد دریافت نامه لذا خواهشمند است اطلاع رسانی مطلوب از طریق وب گاه اینترنتی و تابلو های اعلانات دانشگاه به دانشجویان انجام گیرد.

جهت ثبت درخواست های میهمانی و انتقال توسط دانشجویان آدرس های اینترنتی زیر به دانشجویان اعلام گردد:

**  سامانه درخواست میهمانی دانشجویان:  http://guest.behdasht.gov.ir
**  سامانه درخواست انتقالی دانشجویان:  http://transmission.behdasht.gov.ir

در صورت ثبت درخواست انتقالی، فرم ثبت درخواست میهمانی توسط دانشجو تکمیل گردد تا در صورت عدم موافقت با انتقالی امکان موافقت با میهمانی در صورت لزوم وجود داشته باشد.

با توجه به جدا بودن فرم های میهمانی و انتقال که به صورت مجزا بررسی می گردد هیچ دانشگاهی مجاز نمی باشد که در بررسی درخواست انتقال، موافقت خود را  با قید توضیح
موافقت با میهمانی ثبت نماید.
تنظیمات قالب