18:47:33 - 22 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس کمیته مطب

کارشناس : خانم بهناز رشیدنیا

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31937423

تنظیمات قالب