08:12:57 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کوریکولوم‌های آموزشی فوق تخصصی رشته‌های:

رشته فوق تخصصی

سال تصویب

رشته فوق تخصصی

سال تصویب

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی 

 Allergy & Immunology subspecialty

 خرداد ماه 1388

 قلب کودکان

 Pediatric cardiology

 بهمن ماه 1395

 جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی  Plastic Surgery

 آذر ماه 1388

 گوارش کودکان 

 Pediatric Gastroenterology

 آذر ماه 1397

 جراحی قلب و عروق

Cardiovascular Surgery

 آذر ماه 1396

 غدد درون ریز و متابولیسم  Endocrinology and Metabolism

 خرداد ماه 1388

 روماتولوژی کودکان

  Pediatric Rheumatology

 بهمن ماه 1387

 مغز و اعصاب کودکان

 Pediatric Neurology

 آبان ماه 1398

 طب نوزادی و پیرامون تولد 

  Neonatal-Perinatal Medicine

 آذر ماه 1397

 جراحی کودکان 

 Pediatric Surgery

 تیر ماه 1389

 کلیه کودکان

  Pediatric Nephrology

 تیر ماه 1401

 عفونی کودکان

  Pediatric Infectious Diseases

 تیر ماه 1397

 گوارش و کبد بالغین

  Gastroenterology and Hepatology

 خرداد ماه 1399

 روانپزشکی کودک و نوجوان

  Child  & Adolescent Psychiatry

 آبان ماه 1398

 غدد درون ریز و متابولیسم کودکان  Pediatric Endocrinology and Metabolism

 خرداد ماه 1388

جراحی عروق

  Vascular Surgery

 مرداد ماه 1402

 نفرولوژی

  Nephrology

 خرداد ماه 1388

 روماتولوژی

  Rheumatology Subspecialty

 آذر ماه 1397

 بیماریهای ریه

  Pulmonary Medicine

 آذر ماه 1396

 بیماریهای قلب و عروق

  Cardiology (Subspeciality)

 تیر ماه 1392

 جراحی قفسه صدری

  General Thoracic Surgery

 بهمن ماه 1387

 مراقبت‌های ویژه (ICU)

  Critical  Care Medicine Subspecialty

 برنامه تکمیلی مراقبت های ویژه - 99/10/07

 خرداد ماه 1394

 خون و سرطان کودکان  PediatricEndocrinology and Metabolism

 خرداد ماه 1388

 خون و سرطان بالغین

  Adult Hematology and Oncology

 شهریور ماه 1395

 ریه کودکان

  Pediatric Pulmonology

 آبان ماه 1398

طب اورژانس کودکان

Pediatric Emergency Medicine Subspeciality

اسفند ماه 1401

برنامه های مصوب رشته های فوق تخصصی در سالهای قبل:

بیماریهای ریه - خرداد ماه 1388

روانپزشکی کودک و نوجوان -  تیرماه 1389

روماتولوژی - خرداد ماه 1388

ریه کودکان - بهمن ماه 1387

قلب کودکان - آذر ماه 1388

عفونی کودکان - بهمن ماه 1389

طب نوزادی و پیرامون تولد - آذر ماه 1388

کلیه کودکان - بهمن ماه 1395 و خرداد ماه 1388

گوارش و کبد بالغین - بهمن ماه 1387

گوارش کودکان - آذرماه 88

مغز و اعصاب کودکان - بهمن ماه 1387

غدد درون ریز و متابولیسم - بهمن ماه 1387

جراحی عروق - بهمن ماه 1389

 

 

 

تنظیمات قالب