03:49:44 - 01 خرداد 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
پاسخ به استعلامات اداره کل امور دانش آموختگان-32
پاسخ به استعلامات دانشگاه های غیر علوم پزشکی جهت صدور تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات-35
پرتال فرم مجوز تحویل مدارک تحصیلی به اداره کل دانش آموختگان-24
تایید مدارک تحصیلی وپاسخ به استعلامات مراکز دانشگاهی-26
صدور دانشنامه وگواهینامه دانش آموختگان ازکاردانی تا فوق تخصصی-15
صدور فرم فراغت از تحصیل و پرتال آن به اداره کل دانش آموختگان-23
صدور گواهی دانش آموختگی به بنیاد ملی نخبگان-28
صدور گواهی دانش آموختگی جهت شرکت در آزمونهای مقاطع تحصیلی بالاتر-27
صدور گواهی مدت تحصیل دانش آموختگان دوره دستیاری-34
صدور گواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه-17
صدور مدارک المثنی(دانشنامه ، گواهینامه موقت پایان تحصیلات و ریز نمرات)-39
فرآیند انتقال توام با تغییر رشته از سایر دانشگاه ها (ورودی)-87
فرآیند انتقال توام با تغییر رشته به سایر دانشگاه ها (خروجی)-86
فرآیند انتقال دانشجویان به سایر دانشگاه ها (خروجی)-84
فرآیند انتقالی دانشجویان و دستیاران از سایر دانشگاه ها (ورودی)-85
فرایند برگزاری آزمون ها کشوری گروه علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی-95
فرایند برگزاری مصاحبه رشته های نیمه متمرکز-92
فرایند بورس خارج دانشجویان دکتری تخصصی(Ph.D)-78
فرایند بورس داخل دانشجویان دکتری تخصصی(Ph.D)-49
صدور گواهی ماده 6 آموزش مداوم-41
صدور گواهی نهایی پنج ساله باز آموزی ( گواهی نهایی)-40
فرایند اجرای برنامه آموزش مداوم-42
اردوی سیاحتی و زیارتی دانشجویان شاهد و ایثارگر-107
برگزاری کلاسهای آمادگی علوم پایه و پیش کارورزی جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر-101
برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی-100
تهیه جزوه های درسی و تجهیز کتابخانه-103
تهیه لیست دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه پرداز و کمک هزینه بگیر-106
ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر-98
طرح استاد مشاور-99
مشاوره برای دانشجویان شاهد و ایثارگر-104
فرایند
فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (حضوری)-80
فرایند گسترش و راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی-93
فرایند گسترش و راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی-94
فرآیند میهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه ها (ورودی)-83
فرآیند میهمانی دانشجویان به سایر دانشگاه ها (خروجی)-82
نظارت ادواری در دانشکده های تابعه جهت حسن اجرای مقررات دانش آموختگان-36
احتساب سنوات آموزشی اعضای هیات علمی-45
ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی-43
اعلام پایان تعهدات اعضای هیات علمی-66
اعمال مدرک تحصیلی اعضای هیات علمی-59
امور رفاهی اعضای هیات علمی-69
بکارگیری عضو هیات علمی قراردادی-56
به کارگیری عضو هیات علمی متعهد به خدمت (تعهدات قانونی و سرباز هیات علمی)-55
پرداخت فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی-77
تبدیل وضعیت استخدامی عضو هیات علمی-58
ترفیعات اعضای هیات علمی-57
ترفیعات اعضای هیات علمی-60
تمدید قرارداد اعضای هیات علمی-70
خروج از حالت خدمت تمام وقت جغرافیایی اعضای هیات علمی-61
صدور پروانه مطب اعضای هیات هلمی-65
صدور گواهی اشتغال به کار اعضای هیات علمی-76
فرایند استخدام عضو هیأت علمی -54
فرآیند بررسی صلاحیت عمومی و اخلاقی اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه ها-50
فرآیند بررسی صلاحیت عمومی و اخلاقی متقاضیان حق التدریس-53
فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی-44
ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی-46
ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی-47
معرفی اعضای هیات علمی جهت شرکت در کنگره ها و جشنواره های خارجی-71
برگزاری کارگاه دانش افزایی اعضای هیأت علمی-11
فرآیند اجرای آزمون الکترونیکی-7
فرآیند اجرای آزمون الکترونیکی-7
فرآیند برخورداری از امتیازات دانش پژوهی-13
فرآیند برگزاری المپیاد های علمی دانشجویی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی-4
فرآیند برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان-10
فرایند تصویب طرح پژوهش در آموزش -9
فرایند جمع آوری و ارسال امتیازات پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از سهمیه مازاد به وزارت بهداشت-2
فرآیند شناسایی دانشجویان برتر جهت استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر-5
فرآیند نظارت و پایش فعالیت های دفاتر توسعه-14
اخذ معافیت تحصیلی جهت دانشجویان مشمول ازپلیس
استعلام مدت تحصیل دوره دستیاری جهت محاسبه تعهدات رشته پزشکی
بررسی و صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه-18
انصراف از تحصیل (مقاطع مختلف تحصیلی)-91
بررسی و صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه-16
بررسی و محاسبه تعهدات آموزش رایگان ومنطقه ای جهت خرید آن-29
بررسی وتایید سوابق دانش آموختگی جهت متقاضیان هیات علمی-38
بررسی وصدور گواهی فراغت از تحصیل با ذکر معدل-20
بررسی وصدور گواهی فراغت از تحصیل به حوزه نظام وظیفه-22
بررسی وصدور گواهی فراغت از تحصیل وریزنمرات به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور-21
برگزاری کمیسیون موارد خاص دانشجویان-89
تنظیمات قالب